Η IAESTE (International Association for the Exchange of Students of Technical Experience) προσφέρει στους φοιτητές τη δυνατότητα να κάνουν πρακτική άσκηση στο εξωτερικό στον τομέα της επιστήμης τους, να έρθουν σε επαφή με τις εργασιακές συνθήκες του μελλοντικού επαγγέλματός τους και να γνωρίσουν μια χώρα και τον πολιτισμό της μέσα από την καθημερινή ζωή. Προάγει τη συνεργασία και την ανταλλαγή απόψεων με απώτερο στόχο τη φιλία και τον αλληλοσεβασμό των λαών.

H IAESTE Ξάνθης είναι η ελληνική τοπική επιτροπή υπεύθυνη για το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.